NESTE  SØKNADSFRIST ER 15.MARS 2024. HVIS SPØRSMÅL - RING 91323360/e-post: post@spareBANKSTIFTELSEN-NORDVEST.NO

3 menn med sjekk

Fordeler 3 mill. i gaver

Frivilligsentralen fikk kr. 100.000 fra Sparebankstiftelsen Nordvest

Sparebankstiftelsens styre har etter søknadsperioden 15.juni-15.august tildelt ca. 3 mill. i gaver til allmennyttige formål. Dette inkluderer gavene på ca. 1 mill. som ble tildelt i forbindelse med oppstarten i mai/juni. Det er totalt delt ut gaver til 34 lag/foreninger. Det kom søknader fra 36, men 2 prosjekter ble avlyst/utsatt. Dette betyr at alle søkere fikk tildeling i denne søknadsrunden. Det ble totalt søkt om ca. 6,5 mill. Av dette var det omsøkt 4 mill. til 4 større prosjekt. Dersom en trekker ut disse som har fått en tildeling på inntil 1,2 mill. (tildelingsgrad på 30%) så fikk søknadene i snitt en tildelingsgrad på 74%. Snitt tildelingsgrad ble på 47%.

Sparebankstiftelsen Nordvest har i sin gavepolicy definert søknader opp til kr. 50.000 som gaver, søknader mellom kr. 50.000 og 250.000 som prosjekter. Søknader over dette defineres som større prosjekter og som behandles særskilt. Dette vil ofte være prosjekter som kan gå over 2-3 år.

Se hele pressemeldingen her

0