Sparebankstiftelsen Nordvest delte ut ca. 3 millioner etter første søknadsrunde. 34 søkere fikk støtte. Ny søknadsrunde for allmennyttige gaver er planlagt til 15.mars 2023. Større prosjekter behandles løpende.

Sjekk om du kan søke