NESTE  SØKNADSFRIST ER 15.SEPTEMBER 2024. HVIS SPØRSMÅL - RING 91323360/e-post: post@spareBANKSTIFTELSEN-NORDVEST.NO

Se hva vi har støttet

Her finner du en oversikt over prosjektene og aktivitetene vi har gitt bidrag til.

Kontakt oss

Neste søknadsperiode VIL BLI ANNONSERT HER SENERE

Medlemmer av stiftelsen

Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT)

Sparebankstiftelsen Nordvest gir en betydelig gave på kr. 500.000 til Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT). KNT er «allemannseie» på Nordmøre og når stiftelsen har som slagord «Med hjerte for Nordmøre» passer dette som en oppstartgave. KNT vil motta gaven fordelt på 2 år - 2022 og 2023 - og skal gå til prosjekt som kvalifiserer iht. stiftelsens kriterier (se www.sparebankstiftelsen- nordvest.no) for å motta støtte til gaver. KNT har et tilbud som virkelig fremhever Nordmøre som region fra fjord til fjell. Trim og opplevelse i godt samvirke er viktig for folkehelsa og KNT er i hovedsak bygd på dugnad og frivillighet, kriterier som appellerer til å motta gaver fra stiftelsen, sier Odd Einar Folland.

Familie på vei opp til Kvernberget

Kvernberget Opp

Sparebankstiftelsen Nordvest gir en gave på kr. 250.000 til Kvernberget Opp. Dette er et meget viktig prosjekt både for Kristiansund og Nordmøre som appellerer til tur og mosjon og styrker folkehelsa, sier Odd Einar Folland. Frivilligheten er også viktig i dette prosjektet og behovet er nå stort for å få fullført prosjektet og stiftelsen har derfor valgt å støtte dette prosjektet som en oppstartgave. Stiftelsen har som visjon «Hjerte for Nordmøre» og dette er absolutt et prosjekt for hele regionen og det vil bety mye for attraktiviteten til Kristiansund som regionby.

Hjertestarter

8 hjertestartere til frivilligheten

Sparebankstiftelsen Nordvest gir 8 hjertestartere til frivilligheten på Nordmøre. Gaven har en totalverdi på ca. kr. 200.000 og det skal gis en hjertestarter til et lag/organisasjon i hver av de 8 kommunene på Nordmøre som kvalifiserer for gaver fra stiftelsen. Inklusive i gaven vil det være bruk/opplæring. Stiftelsen har som visjon «Hjerte for Nordmøre» og har en logo som symboliserer et hjerte. Hva er da mer naturlig enn å støtte frivilligheten på Nordmøre med hjertestartere som oppstartgave fra stiftelsen. Leveransen vi skje i tett samarbeid med Røde Kors som både leverer hjertestarterne og kursingen. Vi vil komme tilbake til hvem som får hjertestarter i de enkelte kommunene, sier daglig leder Odd Einar Folland. Utvelgelsen vil skje i tett dialog med de lokale avdelingene i SpareBank 1 Nordmøre, Røde Kors og frivillighetens representanter i kommunene.

Nyheter