Sparebankstiftelsen Nordvest delte ut ca. 3 millioner etter første søknadsrunde. 34 søkere fikk støtte. Ny søknadsrunde for allmennyttige gaver er planlagt til 15.mars 2023. Større prosjekter behandles løpende.

Kontakt oss

Sparebankstiftelsen Nordvest

Campus F13 i 4.etg.

Fosnagata 13, 6509 Kristiansund N

post@sparebankstiftelsen-nordvest.no

91 32 33 60