Søknadsmulighet innenfor fristen 15.april er avsluttet. NESTE SØKNADSFRIST ER 15. SEPTEMBER 2023

 

Aktuelt

Sparebankstiftelsen Nordvest skal bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet.

Kontakt oss

Neste søknadsperiode planlegges til 15.mars-15.april 2023

Nyheter