Sparebankstiftelsen Nordvest delte ut ca. 3 millioner etter første søknadsrunde. 34 søkere fikk støtte. Ny søknadsrunde for allmennyttige gaver er planlagt til 15.mars 2023. Større prosjekter behandles løpende.

Aktuelt

Sparebankstiftelsen Nordvest skal bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet.

Kontakt oss

Neste søknadsperiode planlegges til 15.mars-15.april 2023

Nyheter