NESTE  SØKNADSFRIST ER 15.SEPTEMBER 2024. HVIS SPØRSMÅL - RING 91323360/e-post: post@spareBANKSTIFTELSEN-NORDVEST.NO

Søk støtte

Sparebankstiftelsen Nordvest støtter formålsbestemte tiltak innenfor kultur, idrett, frivillighet og kompetanse/næringsutvikling.

Send inn søknad

Neste søknadsperiode VIL BLI ANNONSERT HER SENERE

Hva er prioritert

Søknadstips

 • Ikke vent til siste dag med å sende inn søknaden
 • Sjekk kriteriene for tildeling på forhånd. Se gavepolicy på vår hjemmeside under "om oss"
 • Skriv kortfattet og poengtert om prosjektet du søker støtte til
 • Beskriv så godt som mulig HVORFOR prosjektet anses viktig og forventninger til POSITIVE EFFEKTER av det
 • Lag et realistisk budsjett
 • Legg ved en tydelig finansieringsplan
 • Ikke last inn samme vedlegg flere steder

Områder

 • Kultur og kunst
 • Idretts- og friluftsliv/naturkunnskap
 • Steds- og samfunnsutvikling, herunder oppvekst-/nærmiljø
 • Annet frivillig arbeid
 • Næringsutvikling, kompetansebygging og entreprenørskap

Søk støtte fra Sparebankstiftelsen Nordvest

Nå er det mulighet for å søke støtte fra Sparebankstiftelsen Nordvest. Vi støtter kultur og kunst, idretts- og friluftsliv/naturkunnskap, steds- og samfunnsutvikling, annet frivillig arbeid og næringsutvikling, kompetansebygging og entreprenørskap.

Slik funker det

Nyheter