Stor aktivitet under bygdevandringen

Suksess for "Bygdevandring på Folland"

Ca 150 personer møtte opp på ULUtheims bygdevandring i dag.

Mye historie, vikingen Egil fra Folland og hans hustru Ingeborg kom, hesjing og omreisende selger. I Kårvåghallen var det matservering, framvisning av gamle bilder og mer historie fra Folland

0