NESTE  SØKNADSFRIST ER 15.SEPTEMBER 2024. HVIS SPØRSMÅL - RING 91323360/e-post: post@spareBANKSTIFTELSEN-NORDVEST.NO

Med hjerte for Nordmøre

Verdiskaper - Engasjert - Kunnskap - Sammen - Trivsel 

Neste søknadsperiode VIL BLI ANNONSERT HER SENERE

Vekst og utvikling

Sparebankstiftelsen Nordvest jobber for å skape VEKST og utvikling på Nordmøre.

Opprettelsen av stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet gjennom snart 190 år fra Christiansunds Sparebank, via Nordmøre Sparebank og sist SpareBank 1 Nordvest forblir i lokalsamfunnet. 

Søk støtte

Søk støtte fra Sparebankstiftelsen Nordvest

Nå er det mulighet for å søke støtte fra Sparebankstiftelsen Nordvest. Vi støtter kultur og kunst, idretts- og friluftsliv/naturkunnskap, steds- og samfunnsutvikling, annet frivillig arbeid og næringsutvikling, kompetansebygging og entreprenørskap

Slik funker det